Přeskočit k navigaci »

Střelnice JIMI
Hlínová 8
Odrava u Chebu
350 02 Cheb


Střelnice - Provozní řád

Provozní řád střelnice JIMI platný od 1.1. 2007

 1. Mimo střelnici se zbraně uchovávají výhradně v pouzdrech nebo obalech. Zbraně se nenosí viditelně, nepředvádí se a nemanipuluje se s nimi.
 2. Do prostoru střelnice nebude umožněn vstup podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových látek.
 3. V prostorách střelnice je zakázáno kouření.
 4. Všichni návštěvníci, kteří vstoupí do prostoru střelnice, vyhledají neodkladně střeleckého instruktora. Při zájmu o střelbu se prokáží zbrojním průkazem - v případě, že nejsou vlastníky zbrojního průkazu, se prokáží občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 5. Všichni návštěvníci se musí řídit pokyny střeleckého instruktora.
 6. Ve střelnici je každý povinen používat chrániče sluchu.
 7. Návštěvník, který má zbrojní průkaz, prokázal se jím a má vlastní zbraň, použije střelecký stav, který mu určí střelecký instruktor.
 8. Střelec, který má přidělen střelecký stav si připraví zbraň, střelivo a terč, provede kontrolu a nabití zbraně a ohlásí střeleckému instruktorovi zahájení střelby. Ukončení střelby opět ohlásí střeleckému instruktorovi.
 9. Majitelé zbrojního průkazu střílí pouze zbraněmi, ke kterým vlastní odpovídající průkazy zbraní. Na požádání jsou povinni předložit střeleckému instruktorovi zbraně a jejich průkazy ke kontrole.
 10. Při manipulací se zbraní je každý povinen dodržovat zásady bezpečné manipulace. Manipulace se zbraní se nesmí provádět mimo střelecký stav. Při manipulaci se zbraní směřuje ústí hlavně zbraně k cílové (dopadové) ploše střelnice. Vznikne-li na zbrani porucha a střelci se ji nepodaří odstranit, odloží zbraň před sebe a přivolá střeleckého instruktora.
 11. V případě jakýchkoliv nepředvídaných událostí (jako je např. výpadek el. proudu, porucha posuvu terčů, vstup jiné osoby do prostoru střeleckých stavů během střelby, potyčka osob ve střelnici) střelec okamžitě ukončí střelbu, zajistí a odloží zbraň před sebe. Na místě vyčká pokynů střeleckého instruktora.
 12. V každém střeleckém stavu se smí zdržovat během střelby pouze jeden střelec. Doprovod střelce může vstoupit do střeleckého stavu až po ukončení střelby. Je zakázáno rušit střelce při střelbě.
 13. Každý střelec po ukončení střelby odejme svůj terč a odloží ho do odpadkového koše (nebo si ho ponechá), do připravených nádob uklidí vystřílenou munici.
 14. Střelci smí střílet pouze na terče dodané střeleckým instruktorem. Použití vlastních terčů (nebo předmětů určených pro střelbu na ně) je možné pouze se souhlasem střeleckého instruktora.
 
Nahoru